Lốp Thunderer – LD422

Xem các ảnh khác

Lốp Thunderer – LD422

LIÊN HỆ: 0357518081

Giá : Liên hệ

  1. Loại gai hỗn hợp cho lực kéo cao và khả năng chống mòn vượt trội.
  2. Thiết kế 4 rãnh gai cho hiệu suất bám đường tốt trên các loại đường nước, khô và đất cát.
  3. Thiết kế nhiều rãnh gai hỗn hợp thiến khả năng sinh nhiệt thấp hỗ trợ đi đường dài.
  4. Độ hồi phục của vỏ cao.
  5. HOTLINE: 0357518081

 

Quy Cách

Lớp Bố Chỉ Số Tải Chỉ Số Tốc Độ Bề Rộng Lốp Đường Kính Lốp Tải Trọng Tối Đa Đơn Tải Trọng Tối Đa Đôi Áp Lực Hơi Bơm Loại Vành

Chiều Sâu Gai

11R22.5 14 144/142L G 284 1060 2800/6175 2650/5840 720/105 8.25 20.60
11R22.5 16 146/143L H 284 1060 3000/6610 2725/6005 830/120 8.25 20.60
11R22.5 16 148/145L H 284 1060 3150/6945 2900/6390 850/123 8.25 20.60
11R22.5 18 151/148K J 288 1060 3450/7606 3150/6945 930/135 8.25 20.60
295/75R22.5 14 144/141L G 296 1014 2800/6175 2575/5675 760/110 9.00 22.00
295/75R22.5 16 146/143L H 296 1014 3000/6610 2725/6005 830/120 9.00 22.00
11R24.5 14 146/143L G 275 1116 3000/6610 2725/6005 720/105 8.25 20.60
11R24.5 16 149/146L H 275 1116 3250/7160 3000/6610 830/120 8.25 20.60
285/75R24.5 14 144/141L G 283 1054 2800/6175 2575/5675 760/110 8.25 22.00
285/75R24.5 16 147/144L H 283 1054 3075/6780 2800/6175 830/120 8.25 22.00

Sản phẩm khác

Lốp Thunderer – RA402
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – RA401
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – OD432
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – OA421
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – MD427
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP729
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP722
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP717
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP706
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP702
Giá : Liên hệ
Lốp Maxxit - Presa – PR101
Giá : Liên hệ