Lốp Thunderer – RA402

Xem các ảnh khác

Lốp Thunderer – RA402

HOTLINE: 0357518081 

Giá : Liên hệ

  1. Thiết kế 5 xương sườn với vai rộng cho khả năng xử lý ổn định tuyệt vời.
  2. 4 rãnh thẳng rộng để thoát nước hiệu quả và phá vỡ hiệu suất trong lực kéo ướt và khô
  3. Hợp chất tiên tiến hấp thu nhiệt để tăng độ bền.
  4. Độ hồi phục của vỏ cao.

Quy Cách

Lớp Bố Chỉ Số Tải Chỉ Số Tốc Độ Bề Rộng Lốp Đường Kính Lốp Tải Trọng Tối Đa Đơn Tải Trọng Tối Đa Đôi Áp Lực Hơi Bơm Loại Vành

Chiều Sâu Gai

7.50R16LT 14 122/121L G 203 805 1510/3330 1450/3195 690/100 6.00 11.9
8.25R16LT 14 128/126L G 224 855 1800/3970 1700/3750 670/98 6.50 12.8
9.5R17.5 14 129/127J G 236 842 1850/4080 1750/3860 750/108 6.75 13.5
9.5R17.5 14 129/127J G 236 842 1850/4080 1750/3860 750/108 6.75 13.5
9.5R17.5 16 143/141J H 236 842 2725/6005 2575/5675 875/127 6.75 13.5
9.5R17.5 16 143/141L H 236 842 2725/6005 2575/5675 875/127 6.75 13.5

Sản phẩm khác

Lốp Thunderer – RA401
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – OD432
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – OA421
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – MD427
Giá : Liên hệ
Lốp Thunderer – LD422
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP729
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP722
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP717
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP706
Giá : Liên hệ
Lốp Gold Partner – GP702
Giá : Liên hệ
Lốp Maxxit - Presa – PR101
Giá : Liên hệ